Teknik Yönetim Sistemi

Alt yüklenicisi olduğumuz tüm projelerimizde profesyonel ve alternatif çözümler sunma fikri ile tüm proje detayları incelenir, imalatlar öncesinde Elektrik, Mekanik, Sıhhi Tesisat, Havalandırma Tesisatları, Yangın Tesisat Projeleri, iklimlendirme projelerinin süperpoze işlemi ve çözülmesi gereken tüm bağlantı detayları çözümlenmesi sonrasında detay resimleri hazırlanarak imalatlara başladıktan sonra karşılaşılacak tüm sorunlar önceden tespit edilir. Oluşturulan Shop Drawings lere göre imalatların tamamlanması sağlanır.

Teknik Yönetim Sistemimiz 6 ana başlık ile şekillenmektedir;

 • Projelerin Uygulama Alanına Göre İncelenmesi,
 • Birlikte Çalışan Sistemlerin İncelenmesi,
 • Diğer Şantiye İmalat Disiplinleriyle Projelerin Çakıştırılması,
 • İmalat Resimlerinin Hazırlanması,
 • İmalatın Sahada Tasarıma Uygun Şekilde Uygulanması,
 • Yapılan İmalatların Uygunluğu ve Tesliminin Yapılması,

 

 • Projelerin Uygulama Alanına Göre İncelenmesi;

Tüm projeler ayrı ayrı uygulama alanlarına göre incelenerek imalata uygun olmayan ve sistem tasarımında olabilecek hataların belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu şekilde imalat esnası ve sonrasında hatta sistemin devreye alınması sonrasında karşılaşılabilecek problemlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

 • Birlikte Çalışan Sistemlerin İncelenmesi;

Mekanik Tesisat Sistemleri içerisinde farklı sistemlerin beraber çalışacağı durumlar irdelenerek sistemlerin esas çalışma senaryolarına uygunlukları değerlendirilir. Örneğin ısıtma yada soğutma yapan bir klima santrali hattı üzerinde hem ısıtma tesisatı çalışma senaryolarının, hem soğutma sistemi çalışma senaryolarının hem de havalandırma sistem çalışma senaryolarının örtüşüyor olması gerekliliği incelenerek gerekli uyarlamalar planlanır.

 • Diğer Şantiye İmalat Disiplinleriyle Projelerin Çakıştırılması,

Şantiye sahasında HVAC ile ilgisi olmayan diğer imalat disiplinleriyle gerekli inceleme ve proje çakıştırmaları yapılır. Bu kapsamda planlanan hem şantiye sahası içerisinde tesisat güzergahları sahanın gerçeklerine göre belirlenmiş olur hem de diğer disiplinlere ait altyapı hataları mevcutsa belirlenmiş olur. Örneğin elektrik projeleri ile HVAC projeleri çakıştırılarak saha imalat güzergahları belirlenmiş ve cihazların çalışması için gerekliliği olan pano ve güç gereksinimleri kontrol edilerek projeler arasındaki farklar belirlenir bu sayede yapılacak imalatın bir kere ve sıhhatli altyapıya sahip olması planlanır.

 • İmalat Resimlerinin Hazırlanması;

Bu aşamada önceden her iş kalemi için ayrı şekilde belirlenmiş saha ekiplerine yapacakları imalatlara ait imalat resimlerinin tanzimi hedeflenir. Yetkin personel tarafından hazırlanan bu teknik resimler ile sahada yapılacak imalatların ana projeye uygun ve doğru şekilde yapılması sağlanır.

 • İmalatın Sahada Tasarıma Uygun Şekilde Uygulanması;

Saha mühendisi, teknikeri ve formeni ile yapılan imalat süreçleri yönetilir ve takip edilir. Yetkin personel ile yapılacak tüm imalatların hatasız olması hedeflenir.

 • Yapılan İmalatların Uygunluğu ve Tesliminin Yapılması;

Tamamlanmış olan imalatların sahada uygulama projelerine göre kontrollerinin yapılması ve iş veren temsilcilerine bu imalatların teslimlerinin yapılması hedeflenir. Bu şekilde tüm şantiye süreci boyunca tüm sahada iş veren ile gerekli koordinasyon sağlanmış olur.