Satın Alma Yönetim Sistemi

Satın Alma Yönetim Sistemi

Bu organizasyon başlığı ile hedeflenen; İş alınması sonrasında şantiye sahasının yönetimi üzerinde merkez ofis satın alma yönetim hakimiyeti ve şantiye sahasında oluşabilecek malzeme, hatalı işçilik ve karşılaşılabilecek zaman kayıplarını asgari düzeye indirerek doğru malzemenin doğru zamanda sahada olması hedeflenmektedir.

Satın Alma Sistemimiz her şantiye için dört ana unsurun belirlenmesi ile şekillenmektedir.

  • İş Programının Belirlenmesi,
  • Şantiye şartname Gereksinimlerinin Belirlenmesi,
  • İş programına Göre Satınalma Zaman Yönetimi,
  • Bütçe Planlamalarının Yapılması,

 

  • İş Programının Belirlenmesi;

İş programları belirlenirken şantiye master iş programı incelenerek yapılacak iş tanımına göre uygun reaksiyon süreleri belirlenir. Bu süreler teklif birimi ve teknik ofis çalışmaları neticesinde belirlenen Adam/Saat  planlarına göre tanzim edilir. Şantiye sahasının teknik yönetimi ve tüm satın alma ve teknik yönetim süreçleri master planı şekillendirilmiş olur.

  • Şantiye Şartname Gereksinimlerinin Belirlenmesi;

Teklif sürecinde ve satın alma öncesi süreçte şartname gereksinimleri incelenerek teknik malzemeler ve cihazların sahip olması gereken özellikleri belirlenir. Bu sayede doğru malzemenin doğru şartlar altında satın alması yapılarak şantiye sahasında olması hedeflenmektedir.

  • İş Programına Göre Satınalma Zaman Yönetimi;

Belirlenmiş olan iş planı sonucunda hangi malzemenin ne zaman şantiye sahasında olması gerektiği planlamasıyla satın alma süreç tabloları oluşturulur. Satın almaya esas tekliflerin toplanması ve satın alma & lojistik süreçleri planlanırken bu sayede şantiye sahasında ihtiyaç duyulan malzeme ve stok yönetimi eş zamanlı ve iş gecikmelerine sebebiyet vermeden sağlanabilmektedir.

  • Bütçe Planlamalarının Yapılması;

Tüm zaman yönetimi ve şartname gereksinimlerinin belirlenmesi ile eş zamanlı olarak satın alma bütçesi planlanarak şantiye satın alma verimliliği artırılır ve reel verilerle işin başında karşılaşılabilecek tüm süreçler mümkün olan en erken süreçte değerlendirilmiş olur.

satin-alma-yonetim-sistemi (1)

satin-alma-yonetim-sistemi (2)