Personel Yönetim Sistemi

Personel Yönetim Sistemi

Bu organizasyon başlığı ile hedeflenen; Ofis ekibi, teknik ofis ekibi, Şantiye yönetim ekibi ile Şantiye sahasında doğru zamanda doğru iş yapabilme hedefidir. Her aşamada bulunan personelin işinin ehli olması ve doğru yönetim planı ile iş, işçilik ve zaman kayıplarının önlenmesini sağlamaktır.

Personel yönetiminde planlama uzun vadeli ve profesyonel ekibin belirlenmesi için aşağıdaki kademe anlayışı şirketimizde hakimdir;

  • Geri plan ofis çalışanları,
  • Teknik ofis ve saha yönetim ekibinin uyumu,
  • Saha çalışanlarının ehil personel seçimi,

Tüm personelin yaptığı çalışmalarda tek hedef vardır; şirket projelerini doğru, geri dönüşsüz, zamanında ve müşteri memnuniyet kriterleri çerçevesinde projeleri teslim etmek. Bu kapsamda personel yönetim planlarının olması şirketimiz için önem arzetmektedir.

Orta ve uzun vadede sabit personel ile çalışmanın hem şirketimize hem de yapımını sürdürdüğümüz işlerimizde bizlere faydalı olduğu bilinciyle hareket ederek sistemleşmek ve kurumsallaşmak yönünde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Genel Olarak;

  • Yetkin Personelin Belirlenmesi,
  • Şantiye Yönetim ve Saha Ekiplerinin Belirlenmesi,
  • Şantiye İsg Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Tüm İş Güvenliği Faaliyetlerimizin personel yönetimi ve yönlendirilmesinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Alt yüklenicisi olduğumuz tüm projelerimizde tarafımızca sahada bulundurulan iş güvenliği uzmanı yada OSGB uzmanları ve hekimleriyle yerinde ve uygulanabilir eğitimlerin sürekliliğini esas alıyoruz. İşe giriş eğitimleri, Ek takımı kullanma eğitimleri, İskele ile çalışma eğitimleri, Yüksekte Çalışma eğitimleri, Personellerin muayeneleri tarafımızca takip ve kontrol edilmektedir.

personel-yonetim-sistemi